Məqsədimiz

Sahibkarlıq fəaliyyəti vasitəsilə inkişafa nail olmaq bizim əsas məqsədimizdir. Bu məqsədə çatmaq üçün müxtəlif yanaşmalardan istifadə edirik!

Təsəvvür

Hər böhran imkan yaradır, hər çöküş yenidən öyrənmək üçün şans verir. Etdiyimiz hər şey başqalarının görə bilmədiyi potensialı bizim görə bilmə bacarığımızdan doğur.

Cəsarət

Yeni nəsə yaratmaq yolunda müvəffəqiyyətsizliyə uğramaq, çalışmaq, öyrənmək istəyi sadəcə uğura gedən yol qədər həlledicidir. Əgər yeni bir sahəni işləyir, nə olacağını bilmirsənsə liderliyə istəkli olmaq əvəzsizdir.

Müəyyənlik

Dəyişmək o qədər də asan deyil. O, aradan qaldırıla bilməyən maneələrə üstün gəlmə bacarığını və çətinliklərlə üzləşməyi tələb edir. İstədiyimiz nəticəyə nail olana qədər əlimizdən gələni əsirgəməməliyik.

Tərəfdaşlıq

Dəyişmək üçün, məqsədi insanlara xidmət etmək olan ,bir-birini tamamlayan komandadan daha böyük bir qüvvə yoxdur.

Cavabdehlik

Həyata keçırdiyimiz hər təşəbbüs və ya layihə aşağıdakılarla qiymətləndirilir: Davamlılığı nə qədər effektiv yarada bilmişik və xidmət etdiyimiz insanların həyatında nəzərə çarpan dəyişim nə qədərdir.

Maraq

Effektiv liderlik davamlı öyrənmə tələb etdiyindən yeni perspektivlər axtarmağa həvəsli olmalıyıq.

Close Menu