Biz kimik

Müəyyənlik

Dəyişmək o qədər də asan deyil. O, aradan qaldırıla bilməyən maneələrə üstün gəlmə bacarığını və çətinliklərlə üzləşməyi tələb edir. İstədiyimiz nəticəyə nail olana qədər əlimizdən gələni əsirgəməməliyik.

Cavabdehlik

Həyata keçırdiyimiz hər təşəbbüs və ya layihə aşağıdakılarla qiymətləndirilir: Davamlılığı nə qədər effektiv yarada bilmişik və xidmət etdiyimiz insanların həyatında nəzərə çarpan dəyişim nə qədərdir

Cəsarət

Yeni nəsə yaratmaq yolunda müvəffəqiyyətsizliyə uğramaq, çalışmaq, öyrənmək istəyi sadəcə uğura gedən yol qədər həlledicidir. Əgər yeni bir sahəni işləyir, nə olacağını bilmirsənsə liderliyə istəkli olmaq əvəzsizdir.

Dünyada Biz

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Dövlət İdarəçilik Akademiyası

 

ENACTUS AZƏRBAYCAN
2018

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

 

ENACTUS AZƏRBAYCAN
2017

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Dövlət İdarəçilik Akademiyası

 

ENACTUS AZƏRBAYCAN 2016

Close Menu